Poradenství

Specifická komplexní metoda, která je schopna pomoci v celé řadě psychosomatických obtíží a fyzických problémů.

Odblokování je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Je odvozena od ideální spolupráce obou našich mozkových hemisfér. Pravá - ženská je tvůrčí, nezná strach, není omezená časem. Levá - mužská je analytická, zaměřená na detaily a přežití, posuzuje a vytváří systémy přesvědčení. U většiny lidí je po většinu času v převaze jedna z hemisfér. Ideální je však spolupráce obou.

Ve chvíli stresu řídí naši reakci pouze levá hemisféra, která je zodpovědná za naše "přežití". Dokáže odpojit funkci předního mozku, který udržuje člověka v přítomnosti a hledá možnosti řešení. Ve stresu proto reagujeme pouze na základě minulých zkušeností nikoliv na základě momentální svobodné volby. Negativní emoce blokuje energii na úrovni mozku a následně i energetické proudění k tomu příslušející části těla. Následkem jsou různé typy dušeních i fyzických problémů, např. alergie, bolesti hlavy, choroby, poruchy učení, fóbie, pracovní napětí apod.

Mozek koordinuje činnost svalů a my víme, že po sdělení špatné zprávy reagují svaly ochabnutím. Pozitivní emoce naopak sval zpevní. Terapeut pracuje na úrovni buněčné paměti, kde dostává jednoznačné odpovědi. Pracuje především se svaly paží.

Náprava spočívá v jednoduchých dotecích, případně světelném působení, jimiž se obnovuje stresem přerušený energetický tok. Každý jedinec je původcem svých problémů, a tudíž i zdrojem jejich řešení. Pomocí svalové reakce jsem schopna určit korekční techniky a napravit tak zablokovaný tok energie. V organismu pak započne samo ozdravovací regenerační proces. Možnosti využití systému One Brain jsou prakticky neomezené, neboť Vaše tělo zná odpověď na každou otázku.

Metoda může pomoci například v těchto případech:

Někdy je úleva okamžitá, její účinek se projeví velmi rychle, někdy může trvat i několik týdnů, než se účinek odblokování projeví a než klient pozná změnu ve svém životě. Někdy je problém hluboký a je třeba pracovat vícekrát, v kratším nebo delším časovém horizontu.

Kineziologický test 800 Kč / hod
Numerologie 800 Kč / hod
Výklad karet 800 Kč / hod
Access Bars 800 Kč / hod
EFT 800 Kč / hod