Mandaly

Energetické záření barev v nás vyvolává pocity, které jsou rovnoměrně přijímány tělem, duchem a duší a mohou zcela ovlivnit naše tělesné a duševní pocity.

Sedm barevných paprsků slunečního spektra v sobě nese zcela specifické energie a léčivé vlastnosti. Ty mohou vytvořit v našem energetickém systému rovnováhu a zaručit dobrý zdravotní stav. Ezoterický význam barev: čakry jsou energetická regulační centra našeho těla. Každá ze sedmi spektrálních barev má specifický vztah k jednomu, jí adekvátnímu energetickému centru, kde rozvíjí svůj léčivý charakter.

1. Mandala hojící první čakru

Kořenová, základní neboli kostrční čakra, má barvu červenou, znamená sounáležitost se Zemí, zodpovědnost za sebe, je zdrojem pro vyšší čakry.Červená mandala zprostředkovává dynamiku, vitalitu a životní sílu. Daruje odvahu a průbojnost, aby se člověk mohl postavit požadavkům života a aby je také zdolal. Ulehčí krevnímu oběhu zavést a zužitkovat kosmickou energii. Při zablokování čakry se projevuje: špatná regenerace organismu, potíže kostí, zubů, tlustého střeva, konečníku. Disharmonie: závislost na penězích, potřeba bezpečí, násilné prosazování přání. Žláza: nadledvinky.

2. Mandala hojící druhou čakru

Sakrální, sexuální neboli slezinová čakra, je jí přidělena oranžová barva, je namířená na slezinu, je to barva moci a silného tepla, podporuje pozitivní rozvážný životní postoj, zvyšuje pružnost, je povzbuzující, podporující, rozpouští blokády v myšlenkách a citech. Oranžová mandala zprostředkovává teplo a bezpečí, podporu pocitu vlastní hodnoty a radost ze smyslových požitků. Při zablokování čakry se projevuje: odmítání a popírání sexuality, nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí. Disharmonie: se projevuje výbušností, agresivitou a požitkářstvím. Žláza: varlata, vaječníky a prostata.

3. Mandala hojící třetí čakru

Solar - plexu, pupeční čakra, řízení spodních čaker, barva žlutá, tato barevná energie oživuje nervovou činnost a podporuje koncentraci a myšlení, působí proti únavě, poskytuje klidnou veselou náladu, působí očistně, posiluje, uklidňuje a pomáhá řešit potíže. Při zablokování čakry se projevuje: houpavý pocit v žaludku, nervozita, jednání těkavé a nesouvislé. Disharmonie: neomezená moc, nespokojenost, frustrace, vnitřní touha ovlivňovat vše podle vlastní mysli. Žláza: slinivka břišní (játra)

4. Mandala hojící čtvrtou čakru

Srdeční čakra, leží nad srdcem má barvu růžovou a zelenou, je pramenem lásky a světla, lehkost, přátelství, sympatie a radost z kontaktu. Tato čakra dává harmonii, vyrovnanost, srdečnost a velkorysost. Zdravá sebeláska a ochotná láska k bližnímu. Při zablokování čakry se projevuje: studenost a neúčast vedoucí až k bezcitnosti, strach z odmítnutí a zklamaní. Disharmonie: něžnost a měkkost ho přivádí do rozpaků, není schopen přijímat lásku a otevřít své srdce. Žláza: brzlík

5. Mandala hojící pátou čakru

Krční čakra,komunikace barva modrá,léčivý element obětavost, idealismus,respekt, důvěra a pravá víra. Daruje klid, mír a otevře ducha intuicím a spirituálním zážitkům. Při zablokování čakry se projevuje: těžkost se představit, projevit, vyjádřit, člověk tichý, uzavřený, plachý. Disharmonie: zneužívání slov k manipulaci ostatních nebo přílišná výřečnost. Žláza: štítná žláza

6. Mandala hojící šestou čakru

Třetí oko, intuice, barva indigově modrá, žlutá a fialová. Síla představivosti, přístup k vnitřním pravdám, odevzdanost, uzdravení duše silou ducha. Při zablokování čakry se projevuje: zapomnětlivost, poruchy zraku, myšlenky nejasné a zmatené. Disharmonie: pokoušet se vše řídit pouze rozumem, neschopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Žláza: podvěsek mozkový (hypofýza)

7. Mandala hojící sedmou čakru

Korunní čakra, sídlo nejvyšší dokonalosti v člověku, barva fialová, zlatá,bílá. Nalezení svého pravého já, podstaty všudypřítomného,čirého Bytí, duchovní moc, souzvuk s vesmírem. Při zablokování čakry se projevuje: nedostatek životní radosti, energie a rozhodnutí. Disharmonie: odděleno z bytí, pocit nejistoty a ztráta cíle, nenacházení smyslu života. Žláza: šišinka mozková (epifýza)

Osobní dle narození, Mandaly na krk

Mandaly malované podle datumu narození, nemocí a pocitů. Doplnění energetických barev do těla.

Cena

Cena kurzu malování léčivých mandal: 3 hodiny / 1500 Kč